Privacyverklaring Neuts Woonprojecten BV en Neuts Vastgoed BV

 

 1.  Algemeen

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), verduidelijken wij graag hoe Neuts Woonprojecten BV en Neuts Vastgoed BV uw persoonsgegevens registreert en verwerkt. Hieronder vindt u een korte toelichting.

 

 1.  Verwerking van persoonsgegevens

2.1.Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

 

In het kader van uw contract met Neuts Woonprojecten BV en/of Neuts Vastgoed BV, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, email, tel/GSM, …
 • Werfgegevens: adres, foto’s, grondplannen, 6% BTW-attest,…
 • Financiële identificatiegegevens: rekeningnummer,…
 • Beroepsmatige identificatiegegevens (nvt op particulieren): firmanaam, btw-nummer, functie,…
 • Projectgegevens: materiaal- en toestelkeuze, tekeningen en grondplannen, plaatsingsdatum, facturatiedatum- en bedrag, nota’s,…

2.2.  Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Uitvoering van overeenkomsten/contracten en de eventuele opvolging hiervan

 

2.3.  Duur van de verwerking

Neuts Woonprojecten BV en Neuts Vastgoed BV bewaart uw gegevens zolang deze nodig zijn voor het bekomen van onze doeleinden, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 

De belangrijkste persoons- en projectgegevens worden ook na de afronding van uw contract bewaard. Dit om u bij eventuele uitbreidingen en herstellingen te kunnen verder helpen. Wij beroepen ons hierbij op het gerechtvaardigd belang.

 

 1.  Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen verstrekken indien dit absoluut nodig is voor van onze doeleinden. Deze gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven worden. Wij zullen uw gegevens wel verstrekken aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden uw gegevens in geval van twisten en/of achterstallige betalingen aan een advocatenkantoor doorgegeven.

 

 1.  Beveiliging van uw persoonsgegevens

Hieronder vindt u onze passende technische en organisatorische maatregelen:

 

 • Alle personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn via arbeidsovereenkomst of gelijkwaardig contract gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Er worden regelmatig back-ups van alle systemen genomen;
 • Het digitale archief is beschermd dmv een wachtwoord;
 • De kantoren zijn fysiek beveiligd tegen diefstal met camerabewaking en alarminstallatie;
 • Bij het verwijderen van uw persoonsgegevens worden de papieren bronnen steeds vernietigd.

 

 1.  Uw rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

 1.  Klachten

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u hiervoor met ons contact opnemen via info@neutswoonprojecten.be of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

 

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy-beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Neuts Woonprojecten BV

BE0818.738.792

Neuts Vastgoed BV

BE0838.496.308

 

Ginderbroek 58

2400 Mol

Telefoon: 014/72.67.55

info@neutswoonprojecten.be